Wat is kwaadheid?

Scène campagnespot © Thomas Demyttenaere

Kwaadheid is kracht

Naast blijdschap, angst, verdriet en liefde is kwaadheid één van de vijf basisemoties. Kwaadheid is een universeel herkenbaar gevoel, want iedereen is wel eens kwaad. Kwaadheid kent verschillende gradaties: van lichte irritatie tot intense woede.

De emotie komt automatisch naar boven als je je gedwarsboomd of tegengewerkt, benadeeld of bedreigd voelt. Hoewel kwaadheid vaak als gevaarlijk of slecht wordt gezien, klopt dat niet echt. Het is een normale, gezonde en noodzakelijke emotie, die ons helpt om te reageren op bedreigende situaties.

Kwaadheid is een signaalgever: de emotie geeft aan dat er iets misloopt. Door kwaadheid te (h)erkennen en op gezonde manieren te kanaliseren, kan deze emotie je helpen om voor jezelf op te komen of om vooruit te geraken in het leven.

Geweld ontstaat door een tekort aan keuzes

Kwaadheid mag dan helemaal oké zijn, de manier waarop je kwaad wordt is dat niet altijd. Het is niet de bedoeling dat je in een kwade bui jezelf of anderen pijn doet. Daarom is het belangrijk om je kwaadheid op een gezonde manier te uiten, zonder schade te berokkenen aan jezelf of je omgeving.

Er bestaan veel manieren om je kwaadheid naar buiten te brengen. Hoe meer keuzemogelijkheden je hebt, hoe makkelijker het is om (lastige) situaties op een constructieve manier te deblokkeren. Hoe minder keuzemogelijkheden je hebt, hoe sneller je zal vervallen in gewelddadig gedrag.

Hier geven we je enkele tips & tool om je kwaadheid te uiten. Om te ontdekken wat het beste werkt voor jou, kan je ook hier de test doen.

Bij geweld overschrijd je grenzen, regels of waarden. Je berokkent anderen of jezelf materiële, lichamelijke of psychische schade. Daarbij ben je je niet altijd bewust van de gevolgen en de effecten van je gedrag.

Geweld komt veel voor. Het is een vorm van conflict die te ver gaat. Conflicten zijn onvermijdelijk in menselijke relaties, maar ze kunnen hoog oplopen wanneer deze relaties onder druk komen te staan.

Geweld komt voor in verschillende situaties en contexten. Een vorm van geweld die vaak voorkomt is geweld binnen intieme relaties. Meer info over partnergeweld vind je hier.