VDAB – best practices

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) is de publieke tewerkstellingsdienst voor Vlaanderen. VDAB biedt arbeidsbemiddeling, training en opleiding, en loopbaanbegeleiding aan. VDAB telt 4700 personeelsleden. Werknemers die een moeilijke boodschap aan klanten moeten brengen, worden soms het slachtoffer van geweld.

Op de studienamiddag ‘Psychosociale risico’s op het werk’ van 16 oktober 2014 stelde Marie Martens, beleidsadviseur ‘Agressiepreventie’, de best practices van VDAB voor. Zij lichtte de VDAB-veiligheidsketen toe. Want een incident ontstaat niet zomaar. VDAB zet in op een integraal agressiepreventiebeleid en gebruikt de veiligheidsketen hiervoor als kader. Er gaat meestal een kettingreactie van gebeurtenissen aan vooraf. De VDAB-veiligheidsketen laat een koppeling zien tussen maatregelen binnen een preventief en een reactief veiligheidsbeleid om deze kettingreactie te voorkomen. Bij preventief optreden wordt de kans op een incident beperkt, terwijl bij reactief optreden de impact na een incident wordt verminderd. In de presentatie overlopen we welke maatregelen VDAB onderneemt om de veiligheidsketen vorm te geven.

Download hier haar powerpointpresentatie.