Uitnodiging studiedag ‘Psychosociale risico’s op het werk’

Psychosociale risico’s op het werk:
geweld door derden

Uw medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf op de werkvloer. Kunnen ze ook op u rekenen wanneer ze met moeilijke klanten, patiënten, leveranciers of burgers te maken krijgen?

Geachte mevrouw, Geachte heer,

We nodigen u van harte uit op onze studienamiddag ‘Psychosociale risico’s op het werk: geweld door derden’ op donderdag 16 oktober 2014 van 14 tot 18 uur. Tijdens dit studiemoment willen we u informeren over ongewenst gedrag door derden en willen we u tips geven om dit probleem als bedrijf of organisatie aan te pakken. U maakt bovendien kennis met de nieuwe wet rond psychosociale risico’s op het werk die op 1 september 2014 van kracht ging.

Ernst van het probleem
Geweld op het werk komt vaker voor dan gedacht. Ongeveer de helft van alle werknemers werd ooit met een vorm van fysiek, psychologisch of seksueel geweld geconfronteerd. Dit geweld vindt niet alleen plaats tussen collega’s, ook buitenstaanders (klanten, patiënten, burgers, leveranciers enz.) maken zich er schuldig aan. De gevolgen voor werknemers en werkgevers kunnen ingrijpend zijn: stress, hoger ziekteverzuim, ontslag enz.

Tips en best practices
Deelnemers aan de studienamiddag ‘Psychosociale risico’s op het werk: geweld door derden’ maken kennis met de nieuwe wet rond psychosociale risico’s op het werk. ISW Limits, expert in welzijn op het werk, schetst wat er veranderd is aan de wet en focust daarbij op de preventie van geweld door derden. Tijdens de studienamiddag krijgen de aanwezigen tips om conflicten en ongewenst gedrag binnen de eigen organisatie aan te pakken. Daarnaast stellen drie zeer verschillende organisaties, VDAB, KBC en Thuiszorg (Socialistische Mutualiteiten) u hun best practices voor. Nadien kan u met hen, andere personeelsverantwoordelijken en preventieadviseurs ervaringen uitwisselen en ideeën verzamelen om een ondersteunende cultuur in uw eigen organisatie te creëren.

Deze studienamiddag richt zich tot werkgevers, personeelsverantwoordelijken en preventieadviseurs, maar staat ook open voor het brede publiek.

Programma

14.00 u.
14.15 u.
15.45 u.
16.00 u. 

17.30 u.

18.00 u.

Welkom – Inga Verhaert, voorzitter zij-kant
Presentatie ‘Geweld door derden op het werk’ – ISW Limits
Pauze
Voorstelling ‘Best practices’ – VDAB, KBC en Thuiszorg (Socialistische Mutualiteiten)
Lancering campagne ‘Hier trek ik de lijn!’ van VIVA-SVV en zij-kant – Karin Jiroflée, voorzitter VIVA-SVV
Netwerkmoment

Praktisch

Datum:
Plaats:
Inschrijvingen:
Donderdag 16/10/2014, 14 – 18 u. – onthaal vanaf 13.30 u.
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
info@zij-kant.be of 02/552 02 62.
Deelnemen is gratis maar inschrijven voor 8 oktober 2014 is wel verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt, reserveer dus best zo snel mogelijk.

Deze studienamiddag is een initiatief van vrouwenverenigingen VIVA-SVV en zij-kant en maakt deel uit van de campagne ‘Hier trek ik de lijn!’. Deze campagne loopt van 16 oktober tot 30 november 2014 en wil werknemers en werkgevers sensibiliseren rond ongewenst seksueel gedrag door derden op het werk.

Wij hopen u daar te ontmoeten.
Vriendelijke groeten,

Karin Jiroflée (voorzitter VIVA-SVV)
Inga Verhaert (voorzitter zij-kant)