over ons

(Partner)geweld is onaanvaardbaar, maar komt toch nog te vaak voor. Daarom voeren de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant en de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn elk najaar een antigeweldcampagne.

ZIJkant is een sociaal-culturele beweging die gespecialiseerd is in het thema gender en gelijke kansen. Als sociaal progressieve vrouwenbeweging organiseert ZIJkant een laagdrempelig activiteitenaanbod op het gebied van sensibilisatie, educatie en sociale actie. Op korte termijn wil ZIJkant zo de emancipatie van vrouwen en mannen realiseren en komen tot een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij.

Lees meer op www.zijkant.be of contacteer info@zijkant.be.

Vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Vzw Zijn ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond ‘familiaal geweld’ te doorbreken en een zo breed mogelijk publiek te informeren, sensibiliseren en te mobiliseren m.b.t. het voorkomen, de ernst en de complexiteit van het thema geweld. Vzw Zijn wil dit realiseren door expertise te ontsluiten (via educatieve activiteiten, studiedagen …), te sensibiliseren en te activeren (via acties en campagnes).

Lees meer op www.vzwzijn.be of contacteer mieke@vzwzijn.be of koen@vzwzijn.be