Politie en gerecht

Partnergeweld is strafbaar. Een klacht neerleggen kan, maar informeer je eerst goed.

Politie

101 (noodnummer)

Ga naar de website

Bij elke politiedienst (in de plaats van de feiten of in de woonplaats) kan je als slachtoffer van een misdrijf een klacht indienen. Je gaat, met of zonder afspraak, naar het politiebureau en vertelt wat er is gebeurd. De politie noteert je verklaring en wijst je op je rechten. In sommige gevallen komt de politie zelf naar je toe, bijvoorbeeld wanneer je net het slachtoffer bent geworden van fysiek of seksueel geweld.

Van zodra je een klacht hebt neergelegd, gaat de bal aan het rollen. Je klacht wordt doorgegeven aan het parket, wordt daar behandeld en gaat – bij ‘groen licht’ van het parket –  door naar de rechtbank die al dan niet een veroordeling uitspreekt. Middenin een gerechtelijke procedure beslis je niet zomaar om je klacht in te trekken. Met andere woorden: je kan de bal niet zomaar doen stoppen met rollen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken vooraleer je klacht neerlegt, bijvoorbeeld door informatie in te winnen in het justitiehuis. Bij gevallen van fysiek of seksueel geweld kan het zijn dat er een gerechtelijke procedure wordt opgestart zonder dat je een klacht hebt ingediend.

Een aangifte doen van partnergeweld is geen gemakkelijke beslissing. Het is immers je partner tegen wie je klacht neerlegt. Bovendien lijkt na een crisis vaak alles weer koek en ei. Dit grillige verloop van partnergeweld maakt het vaak moeilijk om aangifte te doen. Toch is het belangrijk deze optie te overwegen in geval van partnergeweld, want iedereen verdient een veilige thuis.

Een tip: Soms denkt een slachtoffer dat hij of zij geen bewijzen heeft. Vaak zijn er wel sporen: vaststellingen van de dokter of politie, DNA-sporen, getuigenissen … Hou als slachtoffer zoveel mogelijk bewijsmateriaal bij, ook als je nog niet zeker weet of je ooit een klacht zal indienen. Het komt immers regelmatig voor dat een zaak van partnergeweld geseponeerd wordt of dat de dader niet veroordeeld wordt door gebrek aan bewijs.

En nog een tip: Als je het vermoeden hebt dat iemand in je omgeving het slachtoffer is van partnergeweld, is het belangrijk dat je hem of haar laat weten dat hij of zij veilig met jou kan praten. Laat weten dat je meeleeft. Direct de politie bellen, is niet altijd de beste eerste stap.

Justitiehuis

Ga naar de website

In een justitiehuis kan je terecht met al je vragen rond het recht en de juridische wereld. Justitiehuizen helpen je op weg en willen toegankelijk zijn voor iedere burger met juridische vragen. De dienstverlening bij een justitiehuis is puur een loketdienst. Je krijgt er geen kant-en-klare oplossingen of persoonlijk uitgewerkte adviezen. Ze zullen je dossier niet zelf behandelen of onderzoeken en evenmin een tweede advies of brief opstellen. Justitiehuizen vervangen ook geen advocaten en procedures.

Een tip: Slachtoffers van partnergeweld die twijfelen of ze een klacht willen indienen of niet, doen er goed aan om eerst langs te gaan in het justitiehuis. Een gerechtelijke procedure is immers geen pretje en je weet maar beter waaraan je begint.

, , , , , , ,