Je nabije omgeving

Slachtoffers van partnergeweld voelen zich vaak alleen. Maar een luisterend oor is soms dichterbij dan je denkt: een vriendelijke buur, een kennis, een vriend, een familielid, een collega, een lesgever of schoolcontact … Lucht je hart, kom op adem en zet je gevoelens op een rij.

De huisarts

Voor veel mensen is de huisarts de eerste aanspreekpersoon. Je kan hem/haar zowel je medische klachten als je psychische en emotionele letsels toevertrouwen. Bovendien is je huisarts gebonden door het beroepsgeheim. Je verhaal is er dus veilig. Als je wil, kan je huisarts je doorverwijzen naar de lokale politie of naar gespecialiseerde hulp uit de regio, zoals het lokale CAW.

Medisch attest als bewijsmateriaal

Ook wanneer je je huisdokter niet zo graag in vertrouwen neemt, breng je hem/haar (of een andere dokter) best een bezoek telkens je het slachtoffer bent geworden van partnergeweld. De medische attesten die de dokter dan opmaakt, zijn immers belangrijk bewijsmateriaal voor als je ooit klacht neerlegt tegen je partner. Hou die medische attesten zorgvuldig bij of vraag je dokter om ze veilig bij te houden. Het kan nuttig zijn om als extra bewijsmateriaal foto’s van de letsels te laten nemen.

Dringende hulp

Voor dringende medische hulp, bel 112 (ziekenwagen en politie).

, , , , ,