Jaloezie

Een beetje jaloezie is soms gezond in een relatie. Jaloezie laat ons zien hoeveel we van onze partners houden. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan verbonden. Wanneer de ene partner de ander voortdurend controleert, wanneer jaloezie een rol speelt in alles wat je samen doet, is er iets ernstigs mis.

 

 

 

 

 

 

 

Veel jaloezie heeft te maken met de angst om de ander kwijt te raken. Je voelt je onzeker, je denkt dat je partner beter verdient dan jou. Je partner hoeft maar even te glimlachen naar iemand anders en je voelt de jaloezie meteen in golven opborrelen.

Hoe ga je met je eigen jaloezie om?

Het is vaak lastig om jaloezie te controleren, zelfs als je ergens wel weet dat je jaloerse gevoelens overdreven zijn. Misschien kunnen deze tips je helpen:

 • Geef toe dat je jaloers bent
  Veel mensen schamen zich voor hun jaloezie. Ze proberen deze te verdringen of te ontkennen. Dat leidt gewoonlijk niet tot een verbetering. Zo’n verbetering begint pas als je jaloezie onder ogen durft te zien.

 • Accepteer normale jaloezie
  Een zekere mate van jaloezie is onvermijdelijk in de meeste liefdesrelaties. Liefde en jaloezie gaan nu eenmaal meestal samen.

 • Stop controleergedrag
  Hoewel je geen directe controle over je jaloeziegevoelens hebt, kun je wel steeds beslissen wat je met die gevoelens doet. Geef er niet aan toe. Ga je partner niet controleren en onderwerp hem/haar niet aan een kruisverhoor. Je partner heeft recht op een eigen leven.

 • Maak van een liefdesrelatie geen vechtrelatie
  Ga niet strijden om de liefde van je partner. Een strategie als ‘oog om oog, tand om tand’ levert in de liefde alleen maar verliezers op.

 • Voorkom emotionele afhankelijkheid
  Beperk je sociale leven niet tot je liefdesrelatie. Daarmee maak je jezelf te afhankelijk van je partner. Zorg voor voldoende andere sociale contacten en bezigheden.

 • Werk aan je zelfvertrouwen
  Laat je eigenwaarde niet afhangen van de liefde van je partner. Overdreven jaloezie komt vaak voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Omgekeerd leidt positief zelfvertrouwen vaak tot vermindering van jaloezie.

Hoe ga je om met een jaloerse partner?

 • Voel je niet schuldig
  Neem geen verantwoordelijkheid voor de jaloeziegevoelens van je partner. Het zegt namelijk meer over je partner dan over jou.

 • Maak er geen ramp van
  Probeer te leven met een partner die kennelijk in dit opzicht onvolmaakt is. Wordt de situatie echt onhoudbaar, dan kun je misschien samen besluiten om er een punt achter te zetten.

 • Beantwoord niet eindeloos elke ondervraging
  Wanneer je alle vragen van je partner beantwoordt, hoe belachelijk ze ook zijn, beloon je de ander voor haar of zijn vraaggedrag. Stel voor jezelf vast hoe ver je wilt gaan. Is de grens van het redelijke bereikt, stop dan.

 • Kom vriendelijk maar beslist op voor je eigen standpunt
  Maak je partner duidelijk dat de jaloezie zijn of haar probleem is en dat hij of zij er beter iets tegen kan doen.

 • Wees redelijk
  Niet elk verzoek van je jaloerse partner is onredelijk.

 • Daag haar/hem niet extra uit
  Jaloezie kan je ook stimuleren, door er bewust aanleiding voor te geven. Mogelijk wil je  zo je relatie uittesten, wil je weten of je partner je echt graag ziet. Niet doen: dat zet enkel meer druk op de relatie.

 • Probeer jaloezie niet dwangmatig te voorkomen
  Probeer niet alles wat ook maar een beetje aanleiding kan geven tot jaloezie angstvallig te vermijden. Je wilt op die manier je partner geruststellen, maar vrijwel altijd wordt die daardoor meestal juist achterdochtiger. Normale situaties krijgen namelijk een abnormale betekenis. Je partner zal niet leren om met een normale hoeveelheid jaloezie om te gaan.

, ,