Cijfers

De Sexpert-studie (2013), uitgevoerd door de universiteiten van Gent en Leuven, peilde bij 1.832 personen tussen 14 en 80 jaar uit het Vlaams Gewest naar volgende ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag:

  • kwetsende seksuele aanrakingen
  • gedwongen worden om naakt te zijn
  • gedwongen worden om naar seksuele beelden te kijken
  • gedwongen worden om te masturberen
  • gedwongen orale seks (uit te voeren of te ontvangen)
  • (poging) tot verkrachting

Uit het onderzoek blijkt dat 16,6% seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakte vóór 18 jaar (1 op de 5 meisjes en 1 op de 10 jongens), 8,1% van de bevraagde Vlamingen maakte seksueel grensoverschrijdend gedrag mee na 18 jaar (13,8% vrouwen tegenover 2,4% mannen).


Bij de federale politie kwamen in 2018 397 meldingen binnen van seksueel geweld op het openbaar vervoer, 1.794 meldingen van seksueel geweld op de openbare weg, 463 meldingen van seksueel geweld op een andere openbare plaats en 1.349 meldingen van seksueel geweld op een publiek toegankelijke plaats.


De meeste plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn bekenden van het slachtoffer. Dat weten we op basis van het Sexpert-onderzoek. Bij volwassenen is de pleger in bijna de helft van de gevallen een (ex-)partner (46,7%), in andere gevallen een kennis (17,9%), een collega of medestudent (10,4%), een vriend(in) (7,8%), een familielid of huisgenoot (4%). Slechts in 14,2% van de gevallen is de pleger een onbekende (bij mannelijke slachtoffers bijna dubbel zo vaak als bij vrouwen).

Bij minderjarigen is de pleger in de meeste gevallen een familielid of huisgenoot (24,9%), een kennis (24%), een (ex-)partner (12,9%), een vriend(in) (6,8%), een klasgenoot of medestudent (6,3), een leerkracht, begeleider, hulpverlener, geestelijke… (5,9%). In slechts 16,6% van de gevallen is de pleger een onbekende. Bij minderjarigen is in de meerderheid van de gevallen de pleger een leeftijdsgenoot.