over ons

Partnergeweld is onaanvaardbaar, maar komt toch nog te vaak voor. Daarom voeren de vrouwenorganisaties VIVA-SVV en zij-kant en de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn elk najaar een preventiecampagne tegen partnergeweld.

Krijg tips en lees verhalen over partnergeweld op onze Facebookpagina Horen, zien en praten.

 

 

 

 

 

zij-kant is een sociaal-culturele beweging die gespecialiseerd is in het thema gender en gelijke kansen. Als sociaal progressieve vrouwenbeweging organiseert zij-kant een laagdrempelig activiteitenaanbod op het gebied van sensibilisatie, educatie en sociale actie. Op korte termijn wil zij-kant zo de emancipatie van vrouwen en mannen realiseren en komen tot een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de maatschappij.

Lees meer op www.zij-kant.be of contacteer info@zij-kant.be.

 

VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging (VIVA-SVV) is een eigentijdse vrouwenorganisatie met een sterk uitgebouwd netwerk op drie niveaus: nationaal, provinciaal en lokaal in de afdelingen. Op een eigentijdse en laagdrempelige manier brengt VIVA-SVV vrouwen lokaal samen rond thema’s als gezondheid, gezin en gelijke kansen. Met actuele campagnes kaarten ze drempels aan die vrouwen nog steeds ervaren. Maar ook voor de vrije tijd heeft VIVA-SVV een prikkelend activiteitenaanbod in petto. Zo willen ze dat iedere vrouw zich goed in haar vel kan voelen.
Lees meer op www.viva-svv.be of contacteer sofie.deneve@viva-svv.be

 

Vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Vzw Zijn ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond ‘familiaal geweld’ te doorbreken en een zo breed mogelijk publiek te informeren, sensibiliseren en te mobiliseren m.b.t. het voorkomen, de ernst en de complexiteit van het thema geweld. Vzw Zijn wil dit realiseren door expertise te ontsluiten (via educatieve activiteiten, studiedagen …), te sensibiliseren en te activeren (via acties en campagnes).

Lees meer op www.vzwzijn.be of contacteer mieke@vzwzijn.be of koen@vzwzijn.be

 

FOS is de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. Samen met lokale vrouwenorganisaties overal ter wereld komen we op voor controle over eigen seksualiteit, gezondheid en relaties. We beïnvloeden het beleid voor het recht om hierover vrije en geïnformeerde keuzes te kunnen maken, vrij van geweld of discriminatie. In Vlaanderen voert FOS campagnes om mensen te sensibiliseren, want enkel met internationale solidariteit is een rechtvaardige wereld mogelijk.

Lees meer op www.fos.ngo of contacteer info@fos.ngo