Hulp zoeken

Leren omgaan met jaloezie gaat met vallen en opstaan. Professionele hulp kan nodig zijn om van de foute manier van denken af te komen. Vaak is er ook een achterliggend psychisch probleem of relatieprobleem dat moet aangepakt worden.

Lukt het niet om met deze tips de jaloezie te doorbreken, zoek dan hulp bij een:

  • Psycholoog;
  • Huisarts;
  • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg;
  • Relatietherapeut;
  • Centrum voor algemeen welzijnswerk ;
  • Mindfulness kan ook helpen bij het aanvaarden van jaloerse gedachten.

Gaat het zover dat er sprake is van geweld, wend je dan tot een van deze hulpadressen.