Hoe kan je elkaar helpen?

Scène campagnespot © Thomas Demyttenaere

Heb je een vriend(in) of een partner die vaak kwaad wordt? Dan kan je misschien samen uitzoeken welke tips helpen om haar of zijn kwaadheid op een gezonde manier naar buiten te brengen: sporten, naar muziek luisteren, de natuur opzoeken… Meer tips vind je hier.

Als de spanningen tussen jullie beiden vaak oplopen, is het een goed idee om afspraken te maken over hoe je deze kwaadheid het beste kanaliseert. Zo kan je bijvoorbeeld beslissen om een time-out in te lassen wanneer de situatie dreigt te escaleren, door even uit elkaar te gaan en een wandeling te maken, een toertje te lopen, met vrienden af te spreken… Nadien kan je op een rustiger moment het gesprek verderzetten.

Komt het tot ruzie? Dat is oké. Ruziemaken hoort erbij en is ook gezond: het helpt om het vuil in je relatie op te ruimen. Probeer wel om op de juiste manier ruzie te maken. Enkele tips:

Blijf to the point

Wanneer je kwaad bent, heb je de neiging om er allerlei dingen uit het verleden bij te slepen die ook al fout gingen. Maar je maakt er een ruzie zwaarder mee en gaat steeds verder weg van een eventuele oplossing. Blijf dus bij de kwestie.

Voorkom kwetsen

Natuurlijk ben je boos en natuurlijk wil je dat je partner jou en jouw zienswijze begrijpt. Wat daar niet bijhoort, is het maken van opmerkingen die alleen maar tot doel hebben om de ander te kwetsen en onderuit te halen. Probeer daarbij steeds te spreken vanuit de ik-persoon en focus op jouw behoeften en gevoelens, in plaats van de ander de schuld te geven.

Blijf luisteren

Goed ruziemaken bestaat uit goed communiceren. Dat betekent dat je niet alleen zelf helder uitlegt wat jij vindt, denkt en voelt, het betekent ook dat je met aandacht luistert naar de dingen die jouw partner te zeggen heeft, zonder haar of hem voortdurend te onderbreken en commentaar te geven.

Schakel hulp in

Soms lopen de spanningen te hoog op binnen relaties en lukt het niet om op een constructieve manier kwaadheid te uiten. Zeker in partnerrelaties gebeurt het regelmatig dat conflicten ontsporen en  tot geweld leiden. Dit hoeft niet altijd fysiek geweld te zijn, ook vernederingen, beledigingen, chantage, pesterijen of situaties waarbij je gedwongen wordt om iets te doen dat je niet wil, zijn vormen van geweld. Herken je dit?  Hier vind je hulp bij partnergeweld.