De gevolgen van partnergeweld

De gevolgen van partnergeweld zijn ingrijpend en hebben niet alleen betrekking op fysieke letsels, maar ook op psychische klachten en ernstige gevolgen voor het sociale en emotionele welzijn van het slachtoffer. Deze gevolgen kunnen zich voordoen op korte termijn, maar kunnen ook nog lang na het beëindigen van de gewelddadige relatie blijven voortduren.

Lichamelijke letsels

Fysiek of seksueel partnergeweld leidt vaak tot lichamelijke letsels, al dan niet zichtbaar, zoals littekens, brandwonden, kneuzingen of botbreuken. Deze verwondingen kunnen ook lange termijngevolgen hebben, bijvoorbeeld in het geval van breuken. Dit geeft soms aanleiding tot (langdurige) arbeidsongeschiktheid of een terugtrekking uit het openbare leven. Sommige slachtoffers van partnergeweld ervaren psychosomatische aandoeningen (lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben) zoals hoofdpijn, maagpijn of allergieën door de voortdurende stress en angst. Anderen worden geconfronteerd met seksuele problemen, zoals minder zin in seks of pijn bij het vrijen.

Sociaal isolement

Schaamte en schuldgevoelens over de gewelddadige situatie, onwetendheid over de strafbaarheid ervan, loyaliteit ten aanzien van de partner of de confrontatie met vooroordelen binnen de maatschappij zorgen ervoor dat slachtoffers van partnergeweld vaak lang zwijgen en de problematische situatie ontkennen voor zichzelf en hun omgeving. Ze trekken zich terug uit de samenleving en sluiten zich af voor hun omgeving, met sociaal isolement tot gevolg. Het slachtoffer doorbreekt het stilzwijgen vaak pas na de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen, bijvoorbeeld als het geweld zodanig escaleert dat zij of hij vreest voor het eigen leven of dat van de kinderen. Ook een luisterend oor in de omgeving en erkenning van de moeilijke situatie kunnen helpen om uit de gewelddadige relatie te ontsnappen.

Emotionele klachten

Slachtoffers van partnergeweld negeren hun eigen behoeften en verleggen steeds hun grenzen om een nieuwe confrontatie met hun partner uit de weg te gaan. Maar de voortdurende dreiging van nieuw geweld creëert een continu gevoel van onveiligheid en stress, met mogelijk angstigheid, concentratieproblemen, neerslachtigheid, woedeaanvallen of een minderwaardigheidsgevoel tot gevolg. Een gevoel van mislukking omdat het slachtoffer er (in haar of zijn ogen) niet in slaagt een succesvolle relatie te onderhouden, kan het zelfbeeld ernstig aantasten, wat op termijn kan leiden tot apathie en totale weerloosheid ten aanzien van de gewelddadige partner.

Kinderen als getuige van partnergeweld

Partnergeweld heeft ook gevolgen voor kinderen die in het gezin getuige zijn van dat geweld. Het kind kan op verschillende gebieden moeilijkheden ondervinden:

  • Fysiek: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, bedplassen, slapeloosheid, eetproblemen …
  • Ontwikkeling: rem op de groei van de hersenen bij baby’s, terugval in de vaardigheden van kleuters, concentratieproblemen, over- of onderpresteren op school …
  • Emotioneel: stil, angstig, lusteloos, gespannen, droevig, verlegen, overbezorgd, nerveus …
  • Sociaal: erg teruggetrokken of net erg aanhankelijk, bang voor contact en intimiteit, weinig inlevingsvermogen of net overgevoelig …
  • Gedrag: huilerig, driftig, pesterig, spijbelend, agressief, druk, wreed ten opzichte van dieren, vatbaar voor verslavingen en criminaliteit …
  • Zelfbeeld: weinig zelfvertrouwen, faalangst, depressiviteit, zelfmoordgedachten …

Bekijk het uitgebreide overzicht van de gevolgen van partnergeweld op kinderen die er getuige van zijn (pdf).

, , , , , ,