Getuigenis Medewerkster van Thuishulp

Aanranding
“Een van onze medewerksters ging regelmatig langs bij een cliënt die zwaar zorgbehoevend is. Hij zit in een rolstoel en heeft wekelijks meerdere keren hulp nodig. Hij moest onder andere ook geholpen worden om naar de badkamer te gaan. Hij maakte al enkele keren opmerkingen naar onze medewerkster toe, maar op een dag greep hij haar borsten vast. Onze medewerkster duwde hem onmiddellijk van zich af en is onmiddellijk vertrokken waarop ze haar verantwoordelijke op de hoogte bracht van het voorval.”

“De cliënt is vervolgens aangesproken op het voorval. Er werd hem duidelijk gemaakt dat zo’n gedrag echt niet kan en de hulpverlening werd stopgezet. Op zich geen gemakkelijke beslissing omdat de patiënt echt wel zwaar hulpbehoevend was, maar wat er gebeurd was, konden we niet zomaar door de vingers zien.”

“We hebben uiteraard ook voor opvang voor onze medewerkster gezorgd. Zij had dat nodig want ze kon thuis niet met haar verhaal terecht. Haar echtgenoot steunde haar niet. Ook haar vriendinnen durfde ze eerst niet in vertrouwen te nemen, maar we hebben haar kunnen overtuigen dit uiteindelijk wel te doen. Het is van cruciaal belang dat mensen die zoiets meemaken op zijn minst één iemand in vertrouwen nemen op het thuisfront.”

“Hoewel het een moeilijke situatie was, was het slachtoffer heel opgelucht dat ze bij haar verantwoordelijke terechtkon en dat de hulpverlening bij die patiënt werd stopgezet. Achteraf nam de verantwoordelijke ook nog regelmatig contact met haar op om te kijken hoe het ging.”