Face-to-facehulp

Heb je graag een ‘tastbare’ hulpverlener tegenover je om je verhaal te vertellen? Hier kan je terecht.

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)

078 150 300

E-mail via onthaal@caw.be

Ga naar de website

Je kan bij het CAW terecht met elke vraag over welzijn: relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en vragen naar aanleiding van een misdrijf. Samen met jou zoekt een hulpverlener naar oplossingen voor jouw situatie.

Dit kan een gesprek zijn, juridische informatie, advies, praktische hulp, crisishulp, een plaats om te verblijven … Of je kan als koppel leren om op een andere manier met elkaar om te gaan in het CAW. De begeleiding is nooit onder druk. Je hebt zelf alles in handen en je kiest zelf het tempo en de doelstellingen.

Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. Kijk in de CAW adressenlijst van Vlaanderen en Brussel welke het dichtst bij jou ligt.

Slachtofferhulp

De centra voor slachtofferhulp zijn afdelingen binnen de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Ze verlenen gratis hulp aan slachtoffers en getuigen van misdrijven zoals partnergeweld. De centra geven je psychologische en praktische hulp, maar ze maken je ook wegwijs in de wereld van politie en justitie, verzekeringen en schaderegelingen. Als je wil, vergezelt een medewerker je naar de dokter, de politie, het parket of de rechtbank.

Je kan altijd een beroep doen op het dichtstbijzijnde Centrum voor slachtofferhulp, ook als je geen klacht hebt ingediend bij de politie.

Wanneer je wel een klacht hebt ingediend, kan het gebeuren dat de politie je gegevens doorgeeft aan een Centrum voor slachtofferhulp in je buurt. Dit Centrum neemt dan zelf contact met je op voor een gesprek. Je bent vrij om de aangeboden hulp aan te nemen of te weigeren.

, , , ,