Cijfers

56 % van de mannen die partnergeweld meemaken, praat er met niemand over. Bekijk meer cijfers.

© Mieke De Schepper 

 • Bij 3 op de 10 aangiftes van psychisch partnergeweld met minstens één gekende verdachte, is die verdachte een vrouw.
  De federale politie registreerde in 2016 20 537 gevallen van fysiek partnergeweld, 15 802 gevallen van psychisch partnergeweld, 1 374 gevallen van economisch partnergeweld en 139 gevallen van seksueel partnergeweld. Vrouwen maakten respectievelijk 22 % (fysiek geweld), 31 % (psychisch geweld), 19 % (economisch geweld) en 6 % (seksueel geweld) van de verdachten uit.
 • 1 op de 10 mannen werd het afgelopen jaar geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag door de (ex-)partner. Ter vergelijking: dit overkwam 1 op de 7 vrouwen.*
  Volgens andere bronnen zouden er bijna evenveel vrouwen als mannen slachtoffer worden.
 • 56 % van de mannen die partnergeweld meemaken, neemt niemand in vertrouwen over de feiten. Ter vergelijking: 34 % van de vrouwen neemt niemand in vertrouwen.*
  Door het grote taboe zoeken maar weinig mannen hulp.
 • In 92 % van de gevallen waarin een man partnergeweld ervaart, gaat het om psychisch geweld (pesten, kleineren, vernederen, emotioneel ondermijnen, controleren…).*
  Psychisch geweld is de meest voorkomende vorm van partnergeweld. 

 • Mannen zijn significant minder tevreden over de hulp die ze ontvangen, vooral uit de medische/psychosociale en juridische sfeer.* (-2 = helemaal niet tevreden, -1 = niet tevreden, 1 = tevreden, 2 = heel tevreden)
  Dit zou kunnen verklaard worden door de onervarenheid en het gebrek aan kennis van bepaalde professionals die te maken krijgen met partnergeweld tegenover mannen. 

* Bron: Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2010

 

 

, , , , ,