Archive | Campagnes RSS feed for this section

Partnergeweld is onaanvaardbaar, maar komt toch nog te vaak voor. Daarom voeren de vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-SVV elk najaar een preventiecampagne tegen partnergeweld. Zo willen ze: mensen bewustmaken over het thema; het taboe doorbreken en het probleem bespreekbaar maken; mensen informeren en doorverwijzen naar slachtoffer- en daderhulp.

Comments Off on Continue Reading →

2014: Ongewenst seksueel gedrag op het werk

10% van alle werknemers werd ooit het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag door derden op het werk. Vrouwenorganisaties VIVA-SVV en zij-kant lanceerden daarom op 16 oktober 2014 de campagne ‘Hier trek ik de lijn!’. Deze campagne wil werknemers en werkgevers tips geven bij ongewenst seksueel gedrag door derden op het werk. Meer over deze campagne […]

Comments Off on 2014: Ongewenst seksueel gedrag op het werk Continue Reading →

2013: Getuigen van partnergeweld

Slachtoffers van partnergeweld zenden hun omgeving meestal signalen in de hoop dat deze ze oppikt. Hun verdere gedrag wordt sterk bepaald door de reacties van die omgeving. Van 22 oktober tot 20 november 2013 informeerden de vrouwenorganisaties VIVA-SVV en zij-kant mannen en vrouwen over de manier waarop ze als getuige kunnen reageren op het geweld. […]

Comments Off on 2013: Getuigen van partnergeweld Continue Reading →

2012: Seksueel partnergeweld

Verkracht worden door je partner, het gebeurt. Van 20 oktober tot 25 november 2012 voerden de vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-SVV campagne rond de problematiek van seksueel geweld binnen de relatie. Onder het motto ‘Je hebt geen hoofdpijn nodig om nee te zeggen’ benadrukken ze het belang van respect en communicatie tussen de lakens.   (more…)

Comments Off on 2012: Seksueel partnergeweld Continue Reading →

2011: Jongvolwassenen en partnergeweld

Met de campagne ‘Geweld, geen gezicht’ lieten zij-kant en VIVA-SVV jongvolwassenen inzien dat partnergeweld verschillende gezichten heeft en dat de symptomen ervan zich ook in jonge relaties al kunnen manifesteren. (more…)

Comments Off on 2011: Jongvolwassenen en partnergeweld Continue Reading →

2010: Kinderen als getuige

Bij geweld tussen partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien, al zijn ook zij slachtoffer. Met de campagne ‘Gezinsgeweld buitenspel’ richtten zij-kant en VIVA-SVV de blik op kinderen die getuige zijn van gezinsgeweld. Want ook zij dragen de gevolgen met zich mee. (more…)

Comments Off on 2010: Kinderen als getuige Continue Reading →

2009: Partnergeweld (h)erkennen

Gezinsgeweld blijft vaak verborgen. Met de campagne ‘Binnen zonder kloppen’ wilden VIVA-SVV en zij-kant geweld in huis naar buiten brengen en een halt toeroepen. Het campagnebeeld spoorde mensen aan om te reageren op gezinsgeweld, altijd. (more…)

Comments Off on 2009: Partnergeweld (h)erkennen Continue Reading →

2008: Verbaal geweld

Met de preventiecampagne ‘Slaan met woorden’ brachten zij-kant en VIVA-SVV verbaal geweld onder de aandacht en reikten ze tips aan om dat geweld te stoppen. (more…)

Comments Off on 2008: Verbaal geweld Continue Reading →

2007: Een gezonde relatie

Een gezonde relatie was de inzet van de preventiecampagne tegen partnergeweld ‘Houden van: hoe doe jij dat?’ van VIVA-SVV en zij-kant. (more…)

Comments Off on 2007: Een gezonde relatie Continue Reading →

2006: Praten over partnergeweld

De campagne ‘Horen, zien en praten’ van zij-kant en VIVA-SVV moedigde vrouwen en mannen aan om te praten over het geweld dat zij thuis of in een relatie ondervinden en om te luisteren naar de problemen van anderen. (more…)

Comments Off on 2006: Praten over partnergeweld Continue Reading →