Campagnemateriaal

Alle materialen zijn geïllustreerd met de engel- en duivelfiguurtjes die Eva Mouton speciaal voor deze campagne maakte. Haar speelse tekeningen breken met het stereotiepe negatieve beeld van partnergeweld en maken het thema laagdrempelig.

  • De organisaties trekken in oktober en november door Vlaanderen en Brussel met een interactieve stand. Voorbijgangers kunnen hun bedenkingen over liefde en relaties met post-its op een levensgroot engel- of duivelpaneel kleven.
  • De stand wordt verder uitgerust met een photobooth, waarin mensen hun meningen over liefde kunnen laten vereeuwigen. Deelnemers krijgen hun foto meteen mee naar huis, maar kunnen ze ook online delen via de campagne-Facebookpagina ‘Stop partnergeweld’ en de Twitter hashtag #stoppartnergeweld.
  • Tot slot krijgen voorbijgangers ook een informatieve flyer mee met do’s en don’ts voor een kwaliteitsvolle liefdesrelatie. Centraal in de flyer staat een relatietest, die speciaal werd ontwikkeld voor de campagne. Aan de hand van 20 vragen komt iemand te weten hoe hemels of hels haar/zijn relatie is en hoe zij/hij de relatie kan verbeteren. Bij een slechte score worden ook de hulpverleningsopties toegelicht.

, ,