Beleidsaanbevelingen

Geweld heeft een enorm schadelijke impact op mensen, relaties en gemeenschappen: één derde van alle vrouwen wereldwijd wordt ooit slachtoffer van geweld. Dagelijks sterven wereldwijd 4.000 mensen en belanden 120.000 mensen in het ziekenhuis door geweld. In België komen jaarlijks 162 mensen om het leven als een gevolg van partnergeweld (dat zijn bijna drie doden per week). Geweld kost de Belgische economie jaarlijks 20 miljard euro, ofwel 1.829 euro per persoon. Wereldwijd is dat 14,3 % van het bbp. De wereldwijde economische impact van geweld is sinds 2008 met 15% gestegen. Ook onze reacties op geweld, die tot nu toe vooral uit repressie en crisisinterventies op korte termijn bestaan, eisen hun tol. 57,6% van de Belgische gedetineerden hervalt. Geweldsdelicten hebben met 75% de hoogste graad van recidive.

Wij pleiten daarom voor een ander, duurzaam antwoord op agressie, dat bestaat uit zorg, preventie, hulpverlening, rehabilitatie en een oplossingsgerichte aanpak. Alleen zo kan het probleem echt opgelost worden. Daarvoor is het belangrijk om werken met kwaadheid en agressie zoveel mogelijk en op verschillende manieren te ondersteunen.

Ondersteun wat werkt met agressie

  • Erken agressie als psychisch, relationeel en maatschappelijk probleem, net zoals angst of depressie, en maak hulpverlening toegankelijk voor mensen met aggressieproblemen. In de hulpverlening kloppen steeds meer mensen vrijwillig aan om constructief om te leren gaan met hun eigen agressie. Het is niet alleen efficiënter, maar ook economisch interessanter om te investeren in begeleiding: voor de jaarlijkse prijs van één opsluiting kunnen honderd mensen begeleid worden.
  • Geef subsidies, ondersteuning, premies aan werkgevers, scholen, organisaties en verenigingen die bij agressie-incidenten constructieve en herstelgerichte oplossingen zoeken (coaching, bemiddeling, begeleiding…).
  • Voorzie een oplossingsgerichte hulplijn voor mensen die worstelen met agressie (zoals ‘Stop it now’ voor mensen met pedofiele gevoelens).
  • Ondersteun hulpverleners met opleiding, intervisie en coaching rond agressie.
  • Bied vooral duurzame oplossingen op lange termijn aan, bijvoorbeeld door preventief én herstelgericht rond agressie te werken in scholen. Zorg voor ondersteuning en financiering voor scholen die een preventief en herstelgericht aanbod rond agressie willen uitwerken.

Wees geweldloos in communicatie

  • Ontwikkel concrete, oplossingsgerichte hulpmiddelen (digitale tools, laagdrempelige communicatiemiddelen, hulplijnen…) en stel deze beschikbaar voor wie zich onmachtig voelt.
  • Neem de eigen communicatie over agressie-incidenten onder de loep en zoek een manier om oplossings- en herstelgericht te communiceren. Hanteer hierbij een taal die gericht is op mogelijkheden en oplossingen, die niet (ver)oordelend is maar verbindend, die feitelijkheden onderscheidt van interpretatie. Voorzie richtlijnen voor media en journalisten in diezelfde lijn: genuanceerd, rekening houdend met complexiteit, oplossingsgericht, normaliserend.