Partnergeweld is onaanvaardbaar, maar komt toch nog te vaak voor. Daarom voeren de vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-SVV elk najaar een preventiecampagne tegen partnergeweld. Zo willen ze:

  • mensen bewustmaken over het thema;
  • het taboe doorbreken en het probleem bespreekbaar maken;
  • mensen informeren en doorverwijzen naar slachtoffer- en daderhulp.