2010: Kinderen als getuige

Met de campagne ‘Gezinsgeweld buitenspel’ richtten zij-kant en VIVA-SVV de blik op kinderen die getuige zijn van gezinsgeweld. Want ook zij dragen de gevolgen met zich mee.

De antigeweldheld trekt een rode kaart

Samen met de ‘antigeweldheld’ informeerden VIVA-SVV en zij-kant ouders en voorbijgangers in oktober en november 2010 op diverse evenementen, in familieparken en filmzalen over de gevolgen van partnergeweld voor kinderen. Ze deelden er rode kaarten en gadgets uit en gaven tips om een ruzie niet te laten escaleren.

De rode kaart is een middel om een time-out te vragen. Zo kunnen partners elkaar de tijd geven om tot rust te komen en verder te praten als de gemoederen bedaard zijn. Bestel je eigen rode kaart viainfo@horenzienenpraten.be.

Gevolgen voor kinderen die getuige zijn

In bijna de helft van de gevallen van partnergeweld is minstens 1 kind getuige van het geweld op een ouder. Getuige zijn van geweld kan even pijnlijk zijn als het zelf ondergaan. Niet minder dan 40 procent van de kinderen die getuige zijn van partnergeweld, kampt met ernstige problemen. Het kind kan op verschillende gebieden moeilijkheden ondervinden:

 • Fysiek: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, bedplassen, slapeloosheid, eetproblemen …
 • Ontwikkeling: rem op de groei van de hersenen bij baby’s, terugval in de vaardigheden van kleuters, concentratieproblemen, over- of onderpresteren op school …
 • Emotioneel: stil, angstig, lusteloos, gespannen, droevig, verlegen, overbezorgd, nerveus …
 • Sociaal: erg teruggetrokken of net erg aanhankelijk, bang voor contact en intimiteit, weinig inlevingsvermogen of net overgevoelig …
 • Gedrag: huilerig, driftig, pesterig, spijbelend, agressief, druk, wreed ten opzichte van dieren, vatbaar voor verslavingen en criminaliteit …
 • Zelfbeeld: weinig zelfvertrouwen, faalangst, depressiviteit, zelfmoordgedachten …

Bekijk het uitgebreid overzicht van de gevolgen (pdf) of lees het interview met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling over de invloed van geweld in huis op kinderen.

Beleidsvoorstellen

Omdat elk kind een warm nest verdient om in op te groeien, formuleerden VIVA-SVV en zij-kant enkele beleidsvoorstellen om gezinsgeweld buitenspel te zetten. De antigeweldheld overhandigde de beleidsvoorstellen op een grote rode kaart aan het kabinet van de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen:

 • Sensibiliseren over partnergeweld als indirecte vorm van kindermishandeling
 • Informeren en coachen van alle betrokkenen om gezinsgeweld te stoppen
 • Geweldpreventie bij jongeren door het aanleren van communicatievaardigheden
 • Bewustmaking van vertrouwenspersonen zodat gezinsgeweld sneller herkend wordt
 • Coördineren van de hulpverlening door nationale en regionale netwerkvorming
 • Evalueren van de huidige voorzieningen rond opvang en begeleiding
 • Reflectie over gerechtelijke en andere manieren om gezinsgeweld te voorkomen en aan te pakken

Lees meer over de beleidsvoorstellen van VIVA-SVV en zij-kant in het ‘Persdossier Gezinsgeweld buitenspel’.